Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

III Tura Projektu Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cisi Pracownicy Krzyża ogłaszają nabór dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do projektu:
„Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
realizowanego w ramach 13 konkursu na zlecenie zadań, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest prowadzenie systematycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności, zniwelowania występujących dysfunkcji.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 2-18 lat, z Głogowa, powiatu głogowskiego, górowskiego i polkowickiego (limit miejsc 30). Udział w projekcie jest bezpłatny
Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu
1.Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
2. Rehabilitacja (indywidualnie dobrana) w tym:
1) fizjoterapia – kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, zajęcia ogólnoruchowe – prowadzona przez specjalistę rehabilitacji medycznej;
2) hipoterapia – prowadzona przez instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jeździectwa;
3) zajęcia z pedagogiem;
4) integracja sensoryczna –prowadzona przez specjalistę SI;

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2
od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa
1. złożenie przez opiekuna prawnego beneficjenta deklaracji uczestnictwa wraz z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Deklarację uczestnictwa należy złożyć osobiście w okresie do 18.03.2016r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 w rejestracji w dziale Rehabilitacji w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 – tel. 076 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).

REGULAMIN III
ANKIETA III
DEKLARACJA III
KONTRAKT III
OŚWIADCZENIE III

Serdecznie zapraszamy