Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

Psychomotoryka

10Terapia psychomotoryczna prowadzona jest w grupie dzieci od 3 do 7 roku życia. Stymuluje rozwój funkcji ośrodkowego układu nerwowego, a przez to zmniejsza problemy związane z koordynacją, mową, emocjami, zachowaniem, pamięcią czytaniem i pisaniem.
Jednym z ważnych elementów tej metody, jest powtarzanie tego samego planu ćwiczeń podczas każdej sesji (30 spotkań). Prowadzi to do lepszej kontroli emocji,  zmniejszenie agresji czy nadpobudliwości.
Zajęcia te są zrozumiałą dla dziecka okazją do nauki nowych i skutecznych strategii funkcjonalnych.
Dzieci kierowane są na zajęcia przez lekarza.

dzieci