PROMOCJA NA HYDROMASAŻ HYDRO JET
15 minut -10 zł

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

II Tura Projektu Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Cisi Pracownicy Krzyża ogłaszają nabór dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do II tury projektu: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" realizowanego w ramach 13 konkursu na zlecenie zadań, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest prowadzenie systematycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności, zniwelowania występujących dysfunkcji.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 2-18 lat, z Głogowa, powiatu głogowskiego, górowskiego i polkowickiego (limit miejsc 30). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu
1.Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
2. Rehabilitacja (indywidualnie dobrana) w tym:
1) Fizjoterapia;
2) hipoterapia;
3) zajęcia z pedagogiem;
4) integracja sensoryczna.

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2
od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa
1. złożenie przez opiekuna prawnego beneficjenta deklaracji uczestnictwa wraz z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Deklarację uczestnictwa należy złożyć osobiście w okresie od 09.03.2015r. do 13.03.2015r. od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 -14.00 w administracji Ośrodka w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 - tel. 076 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Czynna w dniach:
- PONIEDZIAŁEK
- ŚRODA                       w godz. 11:00 - 13:00
- PIĄTEK

Dokumenty do wypożyczenia:
- ksero dowodu osobistego
- ksero orzeczenia o niepełnosprawności
  lub zaświadczenie od lekarza

ODPOWIEDZIALNY ZA WYPOŻYCZANIE P. ZBYSZEK

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Kliknij grafikę aby zobaczyć duży rozmiar:


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Cisi Pracownicy Krzyża realizują nowy projekt. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej finansowana ze środków PFRON. Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" polega na umożliwieniu dzieciom i młodzieży skorzystania z form rehabilitacji jakimi są hipoterapia i fizjoterapia w połączeniu z pracą z pedagogiem oraz zajęciami z terapeutą na zajęciach integracji sensorycznej.

Projekt ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, a w przypadkach kiedy sprawności fizycznej nie da się całkowicie przywrócić, zachowanie jej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby, jak również na zapobieganiu regresu umiejętności nabytych wcześniej.

Grupę docelową projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" stanowią dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 2-18 lat o zróżnicowanej jednostce chorobowej.